Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


Συγκριτικό Επιχειρηματικών Δανείων
Ο Τομέας Τραπεζικών της SENATUS σας παρουσιάζει τα επιχειρηματικά δάνεια των έξι μεγαλύτερων τραπεζών
  • ALPHA BANK
Alpha Ταμειακή Διαχείρηση: Χρηματοδότηση αόριστης διάρκειας από €3000 έως και το 100% των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Προβλέπει πληρωμή μόνο τόκων και αποπληρωμή του κεφαλαίου με ελεύθερες καταβολές ενώ παρέχει 10% επιστροφή τόκων. Το επιτόκιο είναι  6% (ΕΔΕ) + περιθώριο από 1%-3,25% (τελικό επιτόκιο μετά την επιστροφή τόκου από 6,30%-8,33%) και επιβαρύνεται με έξοδα 3 %ο (εφάπαξ) επί των εκάστοτε ορίων.
 
Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο: Χρηματοδοτεί την απόκτηση επαγγελματικής στέγης και η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 5 έως 20 έτη με περίοδο χάριτος έως 2 έτη. Επιβαρύνεται με επιτόκιο euribor 3μήνου + περιθώριο 1,70% έως 3,50% ή σταθερό 3ετίας 6%, 5ετίας 6,50%, 10ετίας 7,50%, 15ετίας 8% και έξοδα €150 (πλέον 3%ο έως 5%ο).

 

Alpha Εξοπλισμός:  Η διάρκεια χρηματοδότησης έως και  €15.000 φθάνει τα 5 έτη και για ποσά άνω των €15.000 φθάνει τα 10 έτη. Επιβραβεύει τη συνέπεια με 10% επιστροφή των τόκων. Αρχικό επιτόκο εκκίνησης 4,90% για τον 1ο χρόνο και μετά  δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε  επιτόκιο 6% (ΕΔΕ) + περιθώριο από 1% - 3,25% (τελικό επιτόκιο μετά την επιστροφή τόκου από 6,30% έως 8,33%), σταθερό 3ετίας 7% (μετά την επιστροφή τόκου 6,30%) ή σταθερό 5ετίας 7,50% (μετά την επιστροφή τόκου 6,75%).Τα έξοδα ξεκινούν από €300 δάνειο €30.000 και κλιμακώνονται έως €1.500 για ποσά άνω των €150.000.


  • ATE BANK
Κεφάλαιο Κίνησης με Υποσχετικές: Λειτουργεί με επιμέρους αποδόσεις κεφαλαίου στα όρια του εγκεκριμένου πστοδοτικού ορίου και η λήξη της κάθε υποσχετικής είναι ανάλογη της χρονικής διάρκειας ανακύκλωσης των εισπράξεων του πελάτη. Το ύψος της δανειοδότησης ορίζεται με βάση το τζίρο της επιχείρησης και το επιτόκιο βάσης είναι σήμερα 6,10% + spread ή επιτόκιο ΕΚΤ euribor + spread.

 

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης: Περιλαμβάνει απόδοση κεφαλαίου στα όρια του εγκεκριμένου πιστοδοτικού ορίου και πληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη. Επιβαρύνεται με επιτόκιο 6,10% +  spread ή ΕΚΤ ή euribor + spread.

 

Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης Ανοιχτό Επαγγελματικό: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να δανειοδοτούνται με πιστοδοτικό όριο και απαιτεί την καταβολή των τόκων που λογίζονται κάθε εξάμηνο, ενώ το επιτόκιο είναι 6,10% + spread ή ΕΚΤ ή euribor + 1,25% + spread.

 

Κεφάλαιο Κίνησης Μικρών Επιχειρήσεων : Απευθύνεται σε μμε επιχειρήσεις όλων των κλάδων με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και προσφέρει δυνατότητα επιστροφής του 5% των τόκων στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, υπό προϋποθέσεις, με ελάχστο ύψος δανείου €30.000 και επιτόκιο 6,10% + spread. Σε όλα τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης το spread κυμαίνεται από 0,75% έως 3,75% και τα εφάπαξ έξοδα έγκρισης που επιβαρύνουν το δάνειο διαμορφώνονται από €180 έως €1.200 ανάλογα με το ύψος του.

 

Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο Εξοπλισμού: Χρηματοδότηση έως το 100% της δαπάνης, με όριο €500.000 και επιβάρυνση επιτοκίου 6,10% + spread ή των Μ/Μ δανείων σταθερού 6,25% ή κυμαινόμενο 6,10% + spread ή euribor 1Μ, 3Μ ή 6Μ για ποσά άνω των €100.000 έως €500.000Ε, ενώ παρέχεται η δυνατότητα μείωσης κατά 10% του περιθωρίου προσαύξησης υπό προϋποθέσεις.

 

Μεσομακροπρόθεσμο Επαγγελματικής Στέγης: Παρέχεται εφάπαξ με την προσκόμιση συμβολαίου ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης και καλύπτει το 85% - 100% της δαπάνης, ενώ το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 5,75%.

 

Μεσομακροπρόθεσμο Νέο Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης: Παρέχεται εφάπαξ ή τμηματικά, καλύπτει το 100% της δαπάνης με ελάχιστο τα €30.000 και το επιτόκιο είναι το βασικό της ΕΚΤ + spread  ΜΜ δανείων. Στους συνεπείς πελάτες, παρέχεται μετά την αποπληρωμή και τη 12ης δόσης, έκπτωση-bonus 10% επί του περιθωρίου προσαύξησης του επιτοκίου. Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό: Χρηματοδοτεί σε ποσοστό από 70% -100% της δαπάνης επένδυσης παγίων με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 2 χρόνια. Το επιτόκιο είναι σταθερΌ 6,25% ή κυμαινόμενο + spread ή ΕΚΤ ή euribor + 1,25% + spread. Ολα τα Μ/Μ δάνεια επιβαρύνονται με έξοδα έγκρισης από €200 έως €9.000 ανάλογα με το ύψος του δανείου + €50 ώς έξοδα εξέτασης αιτήματος.

Νέα Επιχειρηματικότητα: Αφορά κάθε νέο επιχειρηματία που θέλει να δημιουργήσει νέα επιχείρηση ή την ήδη λειτουργούσα έως και 3 χρόνια. Περιλαμβάνει δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης, δάνειο επαγγελματικής στέγης και δάνειο εξοπλισμού είτε ως πακέτο είτε μεμονωμένα. Το επιτόκιο είναι το ισχύον για κάθε κατηγορία δανείου με δυνατότητα μείωσης του περιθωρίου κατά 0,5 μονάδες υπό προϋποθέσεις και πολλών επιπλέον παροχών.


  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο:  Χρηματοδοτεί την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ή αγορά παγίων χαμηλού κόστους με ελάχιστο ποσό τα €6.000 και ανώτατο έως το 100% του κύκλου εργασιών. Η διάρκεια είναι από 1 έως 4 έτη με δυνατότητα ανανέωσης, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 6,10% + περιθωρίου από 0% έως 4% και τα έξοδα είναι €200 ετησίως για όριο έως €50.000, €300 για €50.000 έως €100.000 και €500 από €100.000 και άνω.

Επιχειρηματικό Πολυδάνειο-Ανάπτυξη:  Χρηματοδοτεί αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, απόκτηση άυλων παγίων, ανακαίνιση / βελτίωση επαγγελματικής στέγης (διάρκεια από 1 έως 15 έτη), αγορά / ανέγερση επαγγελματικής στέγης, ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου και διάρκειαι από 1 έως 25 έτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 6,10% ή σταθερό 3ετές 6,10%, 5ετές 6,40%, 7ετές 6,50% (όλα + περιθώριο 0% έως 4%) ή βασικό επιτόκιο ΕΚΤ + περιθώριο 1,75% - 4% για δάνεια €100.000 και άνω που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση ή ενέχυρο μετρητών. Τα έξοδα είναι από €350 έως €1.550 ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης.

Λοιπές χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης α. Κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών με χρηματοδοτήσεις 12μηνης διάρκειας και όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται ως ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, επιτόκιο 6,10% + περιθώριο 0% έως 4% ή euribor + περιθώριο από 2% έως 4%, ενώ τα έξοδα ανέρχονται από €250 - €1.000 ανάλογα με το ύψος του ορίου. β. Κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών με διάρκεια δανείου έως 5 χρόνια και κυμαινόμενο επιτόκιο 6,10% + περιθώριο 0% έως 4% ή euribor + περιθώριο 2% έως 4% ή σταθερό 3ετές 6,20% και στη συνέχεια κυμαινόμενο 6,10%. Τα έξοδα κυμαίνονται από €350 έως €1.500 ανάλογα με το ύψος του δανείου.

Μεσομακροπρόθεσμες Χρηματοδοτήσεις Παγίων: Καλύπτει ανάγκες κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,  υποδομών κλπ, με εγγραφή προσημείωσης. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, σήμερα 6,10%+περιθώριο 0% έως 4%. Δυνατότητα παροχής υπό προϋποθέσεις επιτοκίου euribor+ περιθωρίου 2%-4%, ενώ για δάνεια έως 8 ετών, παρέχεται δυνατότητα επιλογής σταθερού 3ετούς επιτοκίου, σήμερα 6,20% και στη συνέχεια είτε σταθερού για άλλα 3 χρόνια, είτε κυμαινόμενου. Εισπράττονται εφάπαξ έξοδα, που κυμαίνονται για μεμονωνμένα δάνεια από €350-€1.500 ευρώ και για χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο ενιαίου επενδυτικού προγράμματος από €750-€5.500.


  • EFG EUROBANK

Ανοιχτό Επαγγελματικό Λειτουργίας και Ανάπτυξης: Πιστωτικό όριο με ελεύθερη χρήση για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτου του τζίρου της επιχείρησης. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμεμεο από 4,90% έως 7,65% και bonus επιτόκιο στον όψεως έως 2% ως επιβράβευση για την χρήση του. Ευρωπαϊκό Επαγγελματιών με προσημείωση: Χρηματοδοτεί ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και η διάρκειά του μπορεί να φτάσει τα 15 έτη, ενώ το επιτόκιο είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο της  ΕΚΤ + περιθώριο από 2%-4%.

 

Ανοιχτό Επαγγελματικό Εξοπλισμού: Χρηματοδοτεί έως 120% του τιμολογίου και προβλέπει ελεύθερη αποπληρωμή με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τόκων για το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο από 4,50% -7,25% και η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως 10 έτη.Αναπτυξιακό Εξοπλισμού Επαγγελματιών: Χρηματοδοτεί έως 120% του τιμολογίου, έχει διάρκεια έως 15 έτη και επιτόκιο το βασικό της ΕΚΤ + περθώριο 2% έως 3,5% ή σταθερό επιτόκιο 4,9% για 1 έτος.

Ανοιχτό Επαγγελματικό Στέγης με ελευθερη αποπληρωμή και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τόκων για το εκάστοτε του υπόλοιπου δανείου με διάρκεια έως 15 έτη και επιτόκιο 4,25% έως 6,25% για αγορά και κατασκευή και 6,75% έως 7,25% για ανακαίνιση χωρίς εξασφάλιση. Ευρωπαϊκό Στέγης Επαγγελματιών με εφάπαξ ή σταδιακές εκταμιεύσεις και αποπληρωμή με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις, διάρκεια έως 25 έτη και επιτόκιο το βασικό της ΕΚΤ + περιθώριο από 1,5% έως 3,7%. Τοκοχρεωλυτικό Επαγγελματικών Σταθερού Επιτοκίου με σταθερό 3,5% επιτόκιο για το 1ο έτος, 4,8% σταθερό 3ετίας, 5% σταθερό 5ετίας, 5,2% σταθερό 10ετίας και 5,4% σταθερό 15ετίας. Όλα τα δάνεια επαγγελματικής στέγης χρηματοδοτούν το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ενώ προσφέρουν και περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο τόκων ή κεφαλαιοποίησή τους.


  • EMPORIKI BANK

Easy Ανοιχτό: Ανακυκλούμενη πίστωση αόριστης διάρκειας για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης σε ατομικές, ΟΕ και ΕΕ με ετήσιο κύκλο εργασιών από € 6.000-1 εκατ. Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 20% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με ελάχιστο όριο €3.000 έως και τα €60.000 και η αποπληρωμή γίνεται με μηνιαίες δόσεις ίσες με το 2% του εκάστοτε χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου, πλέον τόκων. Παρέχεται με δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη και το επιτόκιο είναι 6,25% + spread 2%. 

 

Easy Ρευστότητα: Δάνειο κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ύψους από €5.000 -€ 300.000, διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 30 μήνες για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ουσίας ή 60 μήνες για δάνεια με εξασφαλίσεις ουσίας. Για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ουσίας το επιτόκιο είναι σταθερό 8,75% για 3 έτη και 9% για 5 έτη. Για δάνεια με εξασφαλίσεις ουσίας το σταθερό επιτόκιο για 3 έτη είναι 6,25%, για 5 έτη 6,75%, για 7 έτη 7,10% και για 10 έτη 7,60% και το κυμαινόμενο είναι το euribor 3μήνου + περιθώριο 4%.

 

Easy Επιχειρηματική Στέγη: Μακροπρόθεσμη 20ετής χρηματοδότηση έως €300.000 για επιχειρήσεις με τζίρο έως €1.000.000. Το επιτόκιο για επενδύσεις σε αστικά ακίνητα είναι σταθερό 3ετές 5,75%, 5ετές 6,25%,7ετές 6,60%, 10ετές 7,10% και 15ετές 7,20% ή κυμαινόμενο euribor 3Μ + spread 3,5%, ενώ για επενδύσεις σε βιομηχανικά ακίνητα όλα τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1 μονάδα.

Easy Εξοπλισμός: Το ύψος του δανείου έχει ελάχιστο όριο €5.000 ευρώ και μέγιστο €300.000 και η διάρκεια φθάνει 10 χρόνια. Το επιτόκιο για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις είναι σταθερό 3ετές 8,75% και 5ετές 9%. Το επιτόκιο για δάνεια με εξασφαλίσεις ουσίας είναι κυμαινόμενο euribor 3Μ + spread 4,50% και το σταθερό 3ετέςι 6%, το 5ετές 6,25%, το 7ετές 6,50% με δυνατότητα ανανέωσης είτε με το εκάστοτε επιτόκιο euribor 3M + spread, είτε με το εκάστοτε σταθερό.


  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Fast Business: Χρηματοδότηση αόριστης διάρκειας από €15.000 έως €80.000 και μέχρι το 20% του ετήσιου κύκλου εργασιών και επιτόκιο ΒΕΧ + 1% - 3% και επιβάρυνση εξέτασης αιτήματος €150 ετησίως. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Ανοιχτό: Χρηματοδότηση αόριστης διάρκειας με ελάχιστο τα €15.000, επιτόκιο euribor + 2% και επιβάρυνση εξέτασης αιτήματος από €200 ετησίως, κλιμακούμενα ανάλογα με το ποσό του δανείου. Τα δάνεια αόριστης διάρκειας αποπληρώνονται είτε με καταβολή μόνο μηνιαίων τόκων και το κεφάλαιο όποτε επιθυμεί ο πελάτης είτε με ελάχιστη καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης: Χρηματοδότηση από €15.000 με συνολική διάρκεια εξόφλησης μέχρι 3 χρόνια, επιτόκιο euribor + 2%, επιβάρυνση δαπάνης εξέτασης αιτήματος από €200 κλιμακούμενα ανάλογα με το ύψος του ορίου και περίοδο χάριτος μέχρι 1 έτος. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού: Χρηματοδοτεί μέχρι το 100% του προϋπολογισμού του έργου ή των τιμολογίων ή μέχρι το 80% της αξίας του αγοραζόμενου ακινήτου. Η διάρκεια εξόφλησης φθάνει τα 7 χρόνια για αγορά εξοπλισμού και τα 15 χρόνια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης και το επιτόκιο είναι euribor + 2%. Προσφέρεται με περίοδο χάριτος 1 έτος και επιβαρύνεται με δαπάνη εξέτασης αιτήματος από €250 κλιμακούμενα ανάλογα με το όριο χρηματοδότησης.
πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr