Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης
Χορηγείται για την κάλυψη των αναγκών σας για επαγγελματική στέγη και μπορείτε πλέον να σχεδιάζετε ασφαλέστερα τον οικονομικό σας ορίζοντα.

Χρηματοδοτεί:

την αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή επαγγελματικής στέγης

την αγορά οικοπέδου

την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικής στέγης 

Ύψος Δανείου:

Με ελάχιστο ποσό Ευρώ 15.000 το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει:

μέχρι το 100% της αντικειμενικής αξίας της επαγγελματικής στέγης

μέχρι το 70% της αξίας του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου

Μέχρι το 70% του προϋπολογισμού κόστους αποπερατώσεως, προσθήκης, συντηρήσεως, επισκευής ιδιόκτητου ή μισθωμένου ακινήτου, ή

Μέχρι το 70% του προϋπολογισμού κόστους για την ανέγερση επαγγελματικής στέγης, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου

Διάρκεια:

Από 3 έως 12 έτη


Επιτόκιο:

Σταθερό επιτόκιο για τα τρία πρώτα έτη του δανείου, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 6,50% (*) ετησίως.

Στη λήξη κάθε τριετίας μπορείτε να επιλέξετε:

είτε το τότε ισχύον σταθερό επιτόκιο αυτής της κατηγορίας δανείου

είτε κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο προσδιορίζεται από το εκάστοτε Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο πλέον 1%
(*) πλέον εισφοράς του Ν.128/75 0,6%.


Τρόπος αποπληρωμής:
Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr