Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


Δάνειο για αγορά αυτοκινήτου ΤΑΞΙ
Χρηματοδότηση αγοράς καινούργιου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ

Σκοπός:
Χρηματοδότηση αγοράς καινούργιου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ
  
Ύψος Δανείου:
Έως το 100% της αξίας του τιμολογίου αγοράς
 
Επιτόκιο:
Ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:
Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο* (Ε.Δ.Ε) σήμερα 8,65% άνευ περιθωρίου προσαυξήσεως
ή

Σταθερό 2ετίας

Σήμερα 7,25%*

Σταθερό 4ετίας

Σήμερα 7,50%* ή 7,75%*

* πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,6% 

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου μπορείτε να επιλέξετε είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Διάρκεια:
Έως 8 έτη

Τρόπος Εξυπηρετήσεως:
Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις

Πρόωρη Εξόφληση:
Επιτρέπεται μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση, χωρίς επιβάρυνση.
πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr