Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


Δάνειο για Επαγγελματικό Ακίνητο
Χορηγείται για την κάλυψη των αναγκών σας για επαγγελματικό ακίνητο και μπορείτε πλέον να σχεδιάζετε ασφαλέστερα τον οικονομικό σας ορίζοντα.

Χρηματοδοτεί:

την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου
την αγορά οικοπέδου
την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου

Ύψος Δανείου:

Με ελάχιστο ποσό Ευρώ 15.000 το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει:

έως το 100% της αντικειμενικής αξίας του επαγγελματικού ακινήτου ή οικοπέδου
έως το 100% του προϋπολογισμού κόστους αποπερατώσεως, προσθήκης, συντηρήσεως, επισκευής  του επαγγελματικού ακινήτου,
έως το 100% της αξίας του συμβολαίου αγοράς

Διάρκεια:

Από 5 έως 20 έτη
    

Επιτόκιο:

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

Προνομιακό σταθερό επιτόκιο 6,00% για τον πρώτο χρόνο
ή
Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός ή τριμήνου πλέον περιθωρίου έως 3,50%
ή
σταθερό επιτόκιο για 3 έτη σήμερα 6,75%*
σταθερό επιτόκιο για 5 έτη σήμερα 7,25%*
σταθερό επιτόκιο για 10 έτη σήμερα 7,75%*
σταθερό επιτόκιο για 15 έτη σήμερα 8,00%*
Είτε:
(*) πλέον εισφοράς του Ν.128/75 0,6%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ΄όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέγετε είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Τρόπος αποπληρωμής:
Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr