Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


SENATUS Safe - Ασφάλιση Χρηματοκιβωτίου
Καλύπτεται η Κλοπή με Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου & Ληστεία Χρηματοκιβωτίου ή/και Ταμείου

Καλύπτεται κάθε απώλεια χρημάτων (χαρτονομίσματα, κέρματα σε κυκλοφορία, επιταγές, γραμμάτια, γραμματόσημα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην ονομαστική τους αξία, χαρτόσημα, ένσημα και traveller's cheques)
Η κάλυψη των χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου και η ληστεία ταμείου αποτελούν αντικείμενο του Κλάδου Χρηματικών Απωλειών ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στη χώρα μας. Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις και αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία της επιχείρησης. Οι όροι των καλύψεων και κυρίως οι εξαιρέσεις διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη τόσο των όρων όσο και των εξαιρέσεων και προϋποθέσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται κάθε απώλεια χρημάτων (χαρτονομίσματα, κέρματα σε κυκλοφορία, επιταγές, γραμμάτια, γραμματόσημα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην ονομαστική τους αξία, χαρτόσημα, ένσημα και traveller's cheques), εφόσον οφείλεται σε κλοπή με διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου ή ληστεία του χρηματοκιβωτίου ή ληστεία ταμειακής μηχανής ή ληστεία ταμείου (hold up που ισχύει μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όπως προαναφέρθηκε οι όροι, οι εξαιρέσεις και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία που προσφέρει την κάλυψη. Σε γενικές γραμμές όμως, τα κάτωθι αποτελούν τις βασικότερες προϋποθέσεις που υιοθετεί το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Προκειμένου να δοθεί η συγκεκριμένη κάλυψη, ο υποψήφιος πελάτης θα πρέπει απαραιτήτως να ασφαλίζεται και για την περιουσία του με συμβόλαιο Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων. Εκτός αυτού, σημαντικά στοιχεία στην αποδοχή του κινδύνου και το ύψος των ασφαλίστρων που θα υπολογιστούν από την ασφαλιστική εταιρία είναι τα κάτωθι:

  • Διαχωρισμός μεταξύ μετρητών και χρεογράφων (ποσοστό σε επιταγές ημέρας και μεταχρονολογημένες).
  • Στοιχεία του χρηματοκιβωτίου (βάρος, διαστάσεις, τύπος, κατασκευαστής).
  • Μέτρα προστασίας του χώρου.
  • Αριθμός ταμειακών μηχανών / ταμείων.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Κλάδος Χρηματικών Απωλειών δεν είναι τιμολογημένος. Το κόστος της ασφάλισης Χρηματοκιβωτίου και Ταμείου εξαρτάται από σειρά παραγόντων όπως:

  • Το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και το ποσοστό μετρητών / χρεογράφων
  • Τη σχέση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και πελάτη και τη συνεργασία σε άλλους κλάδους
  • Τα ειδικά στοιχεία του κινδύνου (τύπος χρηματοκιβωτίου, βάρος, διαστάσεις, τρόπος εγκατάστασης κλπ)
  • Μέτρα προστασίας του χώρου όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο
  • Ιστορικό ζημιών κλπ
πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr