Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


30 Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις & Περιορισμοί
Ποιές είναι οι Περιβαλλοντικές - Δασικές - Πολεοδομικές - Αρχαιολογικές δεσμεύσεις ιδιοκτησιών


I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

Προστασια της φύσης
1. Απαγόρευση ή Περιορισμός Δομησης ή χρήσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε λίμνες, βιότοπους, θαλάσσια πάρκα κλπ. ή και απλά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς καμία αποζημίωση.*
2. Περιορισμός των Επιτρεπόμενων Χρήσεων των ακινήτων, ή και πλήρης απαγόρευσή τους, χωρίς καμιά αποζημίωση*

Δασική - Αγροτική Νομοθεσία
3. Κατάργηση και Αμφισβήτηση Κυριότητας,  απαγόρευση δόμησης*
4. Δέσμευσης ιδιοκτησιών που δεν είναι πράγματι δασικές (ακόμη και φυτειών με δένδρα), αυθαίρετη ανακήρυξη ιδιοκτησιών ως δήθεν αναδασωτέων*
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα εκποίησης αγροτικών εκτάσεων

Πολεοδομική Νομοθεσία
6. Απαγόρευση ή Περιορισμοί δόμησης, ιδίως σε μικρά οικόπεδα*
7. Μακροχρόνιες και Αναιτιολόγητες Αναστολές Οικοδομικών Εργασιών
8. Πολυετής Δέσμευση ιδιοκτησιών από μη κύρωση πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως*
9. Αναγκαστική Δέσμευση ακινήτων για κοινόχρηστους χώρους χωρίς αποζημίωση*
10. Απαγόρευση Κατάτμησης των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών
11. Υποχρεωτική Ανεξέλεγκτη Μετακίνηση Ιδιοκτησιών κατά την εφαρμογή νέων σχεδίων πόλεως
12. Υποχρεωτική "Εξαγορά" ανύπαρκτων θέσεων στάθμευσης σε νέες οικοδομές (ΕΤΕΡΠΣ)
13. Υποχρεωτική Κατασκευή υποσταθμών ΔΕΗ στις οικοδομές με εξοντωτικούς όρους

Νομοθεσία Διατηρητέων Τίτλων Μεταφοράς Συντ. Δόμησης
14. Απαγόρευση Ανοικοδόμησης ή Επισκευής Διατηρητέων Κτιρίων*
15. Ουσιαστική Αχρήστευση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης*
16. Ακύρωση Τίτλων  μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ και οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών τους*

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων- Απαλλοτριώσεις-Επιτάξεων
17. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις χωρίς Αποζημίωση*
18. Περιορισμοί Δόμησης από άξονα οδών κλπ. χωρίς αποζημίωση
19. Αναγκαστική Διέλευση Πυλώνων ΔΕΗ, δικτύων νερού, φυσικού αερίου κλπ. χωρίς αποζημίωση
20. Πολυετής Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης κονδυλίων, καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων, ίσων προς την "αντικειμενική αξία"*

IΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Αρχαιολογική Νομοθεσία
21. Αφαίρεση Κυριότητας η διηνεκής δέσμευση.*
22. Απαγόρευση Δόμησης χωρίς αποζημίωση*
23. Απαλλοτρίωση Ακινήτων με μειωμένη αποζημίωση*

Στρατιωτική Νομοθεσία
24. Περιορισμοί ανοικοδόμησης, χρήσεων γης*
25. Επιτάξεις, Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με περιορισμένη αποζημίωση
26. Περιορισμός ή Απαγόρευση Εκποίησης παραμεθόριων ακινήτων
 
Μισθωτική Νομοθεσία
27. Διαρκής Αναγκαστική Παράταση μισθώσεων θεάτρων-κινηματογράφων*
28. Υποχρεωτική Αποζημίωση εμπόρων λόγω απελευθέρωσης, ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης
29. Αναγκαστική Παράταση μισθώσεων Δημοσίου και Ο.Τ.Α.
30. Υποχρέωση των ιδιοκτητών να επισκευάζουν τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο Δημόσιο

πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr