Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


33 Φόροι & Τέλη Ακινήτων
Ποιοί ειναι όλοι οι φόροι και τα τέλη που μπορούν να δημεύσουν ενα ακίνητο;

Α. Φόροι - Τέλη Δημοσίου επί του εισοδήματος
1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων   15-40%
2. Τέλος Χαρτοσήμου - ΟΓΑ (πλην κατοικιών = 1,8% έως 31.12.07 )  3,6%
3. Συμπληρωματικός Φόρος Μισθωμάτων  1,5%-3%
4. Tεκμήριο Ιδιοκατοίκησης, σε κατοικίες άνω των 200 τ.μ.  το διπλάσιο του τεκμ. μισθώματος
5. Φόρος Ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης & Β΄κατοικίας 15-40%

Β. Φόροι - Τέλη Δημοσίου επί της μεταβίβασης ακινήτων
6. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή  19%
7. Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (χωρίς αποπληθωρισμό)  5-20%
8. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων  9-11%
9. Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων  1%
10. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)  έως 4,5%
11. Φόρος Διανομής Ακινήτων  έως 2,25%
12. Φόρος Χρησικτησίας  9-11%
 
Γ. Φόροι Δημοσίου επί δωρεών-κληρονομιών
13. Φόρος Κληρονομιάς
14. Φόρος Δωρεάς-Γονικής Παροχής
   Α' Κατηγορία: προς τέκνα, εγγονούς, σύζυγους, γονείς 5-20%
   Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30%
   Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%
  
Δ. Φόροι Δημοσίου επί της ιδιοκτησίας ακινήτων
15. Φόρος «Μεγάλης» Ακίνητης Περιουσίας, ετήσιος  0,354-0,944%
16. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών, ετήσιος  3%
17. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων(περιοδικός)  για γη 5%,για κτίρια 8%
 
Ε. Φόροι, Τέλη και Εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α.
18. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ετήσιο, επί κτισμάτων και οικοπέδων, (πρόστιμο 200% σε περίπτωση αδήλωτου ακινήτου)  0,25-0,35‰
19. Εισφορές σε Γη & Χρήμα για την ένταξη ακινήτων σε σχέδια πόλεως  σε γή ως 60%, σε χρήμα ως 25%
20. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού  Ελεύθερα από ΟΤΑ
21. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων  Ελεύθερα από ΟΤΑ
22. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου  Ελεύθερα από ΟΤΑ
23. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη  Ελεύθερα από ΟΤΑ
24. Τέλη Αποχέτευσης (σύνδεση-χρήση).  Ελεύθερα από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ
25. Εισφορά Υπεραξίας Ακινήτων λόγω νέων έργων  (Ν. 2508/97).
 
Στ. Τέλη υπέρ διαφόρων τρίτων
26. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων  0,65%
27. Τέλος Μεταγραφής υπέρ Ταμείου Νομικών  0,125 %
28. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων  4,5-7,5 τοις χιλίοις
29. Τέλος Εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο  35 ευρώ/δικ. + 1‰ επί αντικειμ. αξίας
30. Tέλος Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟΣ, (Ν.2508/97)
 
Ζ. Φόροι, Τέλη και Εισφορές κατά την ανοικοδόμηση
31. Εργοδοτικές Εισφορές προς Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ.  90% περ. επί του τεκμ.ημερομισθίου
32. Τέλος Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας  1% επί προυπολ.
33. Φ.Π.Α. επί οικοδομικών υλικών και εργασιών  19%

πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr