Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


Τι πρέπει να γνωρίζω για το Δάνειο
Προσωπικά δάνεια - Απόρριψη δανείου - Εγγυητής - Καθυστέρηση πληρωμής - Βεβαίωση τόκων

Είδη προσωπικών δανείων
Έχω ανάγκη από ένα προσωπικό δάνειο. Τι να προτιμήσω απλό ή ανοικτό δάνειο;

Η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου:
Για συγκεκριμένο ποσό προτιμήστε το απλό δάνειο που χορηγείται εφάπαξ.
Αν χρειάζεστε, κατά καιρούς, χρήματα, προτιμήστε το ανοικτό δάνειο με το οποίο η ισχύς της πίστωσης έχει διάρκεια και σας παρέχει τη δυνατότητα να δανειστείτε εκ νέου, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο.
Όταν εξοφλείτε ανοικτό δάνειο, να ζητάτε το κλείσιμο του δανείου, διαφορετικά επιβαρύνεστε με έξοδα διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετούν τους όρους που το διέπουν (επιτόκιο, διάρκεια εφαρμογής του, έξοδα, λοιπές επιβαρύνσεις).

Απόρριψη αίτησης δανείου
Υπέβαλα αίτηση για χορήγηση δανείου. Η τράπεζα απέρριψε το αίτημά μου, χωρίς να μου εξηγήσει τους λόγους. Γιατί;

Οι τράπεζες εγκρίνουν ή απορρίπτουν χρηματοδοτικά αιτήματα, ανάλογα με την πολιτική που ασκούν. Βάσει του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τον υποψήφιο δανειολήπτη για την απόφασή τους, όχι όμως και να γνωστοποιούν τους λόγους τυχόν απόρριψης του αιτήματος.

Εγγυητής δανείου ή πιστωτικής κάρτας
Είμαι εγγυητής δανείου ή πιστωτικής κάρτας. Αν ο πρωτοφειλέτης ή ο κάτοχος κάρτας δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα, ποια είναι η δική μου ευθύνη;
Μπορεί η τράπεζα να απαιτήσει να εξοφλήσω εγώ τις υποχρεώσεις του ατόμου υπέρ του οποίου εγγυήθηκα;


Ο εγγυητής ευθύνεται στο ακέραιο για το σύνολο των οφειλόμενων στην τράπεζα.
Ο εγγυητής οφείλει να παρακολουθεί την πορεία εξόφλησης της οφειλής.
Η τράπεζα οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον εγγυητή, σε περίπτωση προβλημάτων εξόφλησης του δανείου, ούτως ώστε να ασκεί την επιρροή του στον πρωτοφειλέτη για την εξόφληση των υποχρεώσεών του.

Καθυστέρηση πληρωμής δόσεων
Έχω καθυστερήσει τις δόσεις του δανείου μου. Η τράπεζα μου ζητά να πληρώσω άμεσα ένα μεγάλο ποσό που δεν το διαθέτω. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προσωρινές δυσκολίες θα πρέπει να:
Ενημερώσετε αμέσως προφορικά και εγγράφως την τράπεζα.
Ζητήσετε διακανονισμό της οφειλής σας.
Συνεργασθείτε με την τράπεζα για ρύθμιση που θα σας επιτρέπει την ομαλή αποπληρωμή των χρεών
Τηρήσετε τα συμφωνηθέντα

Βεβαίωση καταβολής τόκων
Πώς λαμβάνω βεβαίωση καταβολής τόκων στεγαστικού δανείου για τη Δ.Ο.Υ.;

Να ζητήσετε από την τράπεζα βεβαίωση καταβολής τόκων στεγαστικού δανείου για την αγορά Α΄ κατοικίας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά στο όνομα του δανειοδοτούμενου. 

πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr