Αρχική | Συχνές ερωτήσεις | Sitemap |
  Senatus | Νέες Υπηρεσίες | Πανελλήνια προβολή | Συνεργάτες | Επικοινωνία
 

You need to upgrade your Flash Player.

You need to upgrade your Flash Player.


Μέσα Πληρωμών
Αποστολή κάρτας μετά από δάνειο, Απώλεια-κλοπή κάρτας ή/και αστυνομικής ταυτότητας,Δικαίωμα υπαναχώρησης,, Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής πιστωτικής κάρτας,Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής σε ΑΤΜ, Προστασία αριθμού PIN

Αποστολή κάρτας μετά από δάνειο
Έχω πάρει δάνειο για αγορά αυτοκινήτου. Η τράπεζα μου έδωσε και πιστωτική κάρτα. Αν χρησιμοποιήσω την κάρτα μου και για άλλες συναλλαγές έχω τη δυνατότητα να πληρώνω μόνο την ελάχιστη καταβολή, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη της μηνιαίας δόσης του δανείου μου;

Η πιστωτική κάρτα χορηγείται ως μέσον πληρωμής των δόσεων του δανείου αυτοκινήτου και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να την χρησιμοποιήσει και για άλλες συναλλαγές. Όμως, η υποχρέωση για την εξόφληση της καθορισθείσας μηνιαίας δόσης του δανείου αυτοκινήτου παραμένει. Συνεπώς και αν ακόμη στο μηνιαίο λογαριασμό σας αναγράφεται ποσό ελάχιστης καταβολής, εσείς πρέπει να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό της δόσης του δανείου αυτοκινήτου, πλέον της ελάχιστης καταβολής των αγορών σας, διαφορετικά θα υπάρχει επιβάρυνση του λογαριασμού με τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας) και κίνδυνος καταγγελίας της σύμβασης δανείου.

Απώλεια-κλοπή κάρτας ή/και αστυνομικής ταυτότητας
Πώς μπορώ να περιορίσω τις δυσμενείς συνέπειες της απώλειας ή της κλοπής της τραπεζικής μου κάρτας ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας;

Η απώλεια ή κλοπή της πιστωτικής ή αναληπτικής κάρτας πρέπει να γνωστοποιείται το ταχύτερο δυνατό στην αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας, ενώ του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας στην οικεία αστυνομική αρχή η οποία θα εκδώσει βεβαίωση απώλειας. Δήλωση απώλειας της ταυτότητας πρέπει απαραιτήτως να κάνετε και στην Τειρεσίας ΑΕ προσκομίζοντας τη βεβαίωση απώλειας που σας έδωσε το αστυνομικό τμήμα. Στην Τειρεσίας ΑΕ τηρείται αρχείο απολεσθέντων ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχω ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης επικαλούμενος τον Κώδικα Δεοντολογίας για τα κέντρα αδυνατίσματος, αλλά η επιχείρηση με την οποία είχα συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών δεν προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την απαλλαγή μου από χρεώσεις δόσεων σε πιστωτική κάρτα, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Επιπλέον δεν έχω αντίγραφα των συμβατικών εγγράφων και των παραστατικών.

Για την επίσπευση των ενεργειών της επιχείρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τα ζητήματα των καταναλωτών Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. 1520). Τα σχετικά  έγγραφα μπορείτε να τα ζητήσετε από την επιχείρηση και αν αφορούν τη σχέση σας με την τράπεζα μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας.
Επίσης, τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που το κέντρο αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο διέκοψε την λειτουργία του;
Θα πρέπει να απευθυνθείτε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας, να κοινοποιήσετε το αίτημά σας στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και να ζητήσετε αντιλογισμό των χρεώσεων από την ημερομηνία διακοπής της λειτουργίας του.

Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής πιστωτικής κάρτας
Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης χρέωσης που έχει καταχωριστεί στο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα της πιστωτικής μου κάρτας;

Μπορείτε να ζητήσετε από την τράπεζα τα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει η οφειλή σας και η ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης από μέρους σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να προσφύγετε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών της Τράπεζας.

Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής σε ΑΤΜ
Πώς μπορώ να προβάλω αμφισβήτηση μιας συναλλαγής μέσω ΑΤΜ;

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε σχετικά στοιχεία για τις αμφισβητούμενες συναλλαγές και την  ορθή λειτουργία του ΑΤΜ.  Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να προσφύγετε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών.

Προστασία αριθμού PIN
Πώς μπορώ να προστατεύσω το ΡΙΝ (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) της κάρτας μου για να μην πέσει στα χέρια τρίτου;

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφετε το ΡΙΝ ακόμη και υπό κωδικοποιημένη μορφή σε αντικείμενα που τηρείτε μαζί με την κάρτα σας (στο πορτοφόλι ή την τσάντα σας, στο ευρετήριο τηλεφώνων, στο κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.) και κυρίως να μην χρησιμοποιείτε ως ΡΙΝ αριθμούς που αποκωδικοποιούνται εύκολα (π.χ. ημερομηνία γέννησης, χρονολογίες επετείων κ.λ.π.) Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΡΙΝ είναι αυστηρά προσωπικό και δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε τρίτους.

πίσω - back πάνω - top
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 SENATUS® Franchise ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | 801 11 800 500 | info@senatus.gr

 


powered by HOTSoft.gr